O radu

Pozdravi su ritualizirani sociološki i kulturno utemeljeni verbalno-neverbalni dijaloški oblici afektivnih odnosa u komunikacijskoj situaciji privremenoga susreta dviju ili više osoba. Ostvaruju se invokacijskim i eksvokacijskim pozdravnim obrascima sastavljenim prema strukturi pozdravnih obrazaca koji obuhvaćaju invokaciju i eksvokaciju kao početni i završni dio pozdravnoga rituala. Invokacija i eksvokacija jesu simetrični okviri pozdravnih obrazaca koji se provode u dvjema etapama: 1. invokacijskim pozdravom i odzdravom i 2. eksvokacijskim pozdravom i odzdravom.

Suvremeni su komunikacijski zahtjevi promijenili narav pozdravnih obrazaca jer je komunikacija na svim razinama postala opuštenija te je uočljiva pomaknuta granice između formalnih i neformalnih komunikacijskih zahtjeva. U istraživanju je invokacijskih i eksvokacijskih pozdravnih obrazaca u hrvatskome jeziku u skladu s recentnim komunikacijskim zahtjevima sudjelovalo trideset i troje studenata (Glorija Bender, Antonio Borevković, Ana Botković, Rafaela Galinić, Tina Gmajnić, Hana Grba, Darija Haramina, Josip Ištuk, Iva Jambrešić, Lea Jelenčić, Nikol Jerković, Vlatka Klarić, Iva Knežević, Ines Legin, Martina Mihaljević, Hrvoje Novak, Dejana Pacina, Antonija Pepić, Jelena Perković, Nikolina Peškura, Petra Radman, Jasmina Ranogajec, Luka Rovčanić, Marina Sardelić, Anja Sokol, Ivana Stjepanović, Klementina Svetec, Robert Sviben, Franka Šimović, Iva Škarica, Vlatka Topić, Ena Uremović, Lucija Vidaković) na kolegiju Hrvatski jezik u digitalnome dobu diplomskoga studija kroatistike Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu nositeljice i izvoditeljice prof. dr. sc. Bernardine Petrović, dvoje asistenata iz Instituta za hrvatski jezik i jezkoslovlje te doktoranada Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Maja Matijević i Lobel Filipić s doktorskoga studija Hrvatske filologije u interkulturnome kontekstu te student diplomskoga studija Tomislav Vidović s Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Studenti su svakotjedno prikupljali građu i unosili ju u sustav Lexonomy prema zadanim parametrima. Za prikupljanje je i obradbu građe odabran sustav Lexonomy zbog otvorenoga kôda koji obrađivačima građe dopušta uređivanje korpusa bez financijskih obveza, a korisnicima je dostupan za korištenje i preuzimanje. Upravo se na toj razini Lexonomy pokazao izvrsnim rješenjem. U njemu se lako snalaze obrađivači građe jer se sustav sastoji od domišljenih i obrađivaču prilagodljivih parametara. Nedostatak je sustava Lexonomy nemogućnost relevantne dostupnosti krajnjemu korisniku, što će se u prikazu pozdravnih obrazaca pokazati ozbiljnim problemom.

Prema prijedlogu strukture pozdravnih obrazaca u hrvatskome jeziku prof. dr. sc. Bernardine Petrović kolege Maja Matijević i Lobel Filipić razvili su strukturu pozdravnih obrazaca u sustavu Lexonomy

Za kontrolu su studentskih unosa u Lexonomy bili zaduženi kolege Matijević i Filipić, dok je kolega Vidović bio usmjeren rješavanju vidljivosti rezultata. Vidljivost se rezultata naime pokazala velikim izazovom jer Lexonomy nema odgovarajuće rješenje za prikaz rezultata. Stoga su svi suradnici na projektu osmislili sučelje koje su prof. dr. sc. Željka Car i njezin student Tomislav Vidović izradili i u kojemu je korpus pretraživ po relevantnim znanstvenoistraživačkim parametrima.


Upute za korištenje:

Pretraživanje


U prazno polje unosi se dio pozdrava ili cijeli pozdrav. Pretraživanje ne ovisi o velikom ili malom slovu. Ako nije odabrano drugačije pretražuju se pozdravi i odzdravi unutar invokacije i eksvokacije. Pretražuje se pritiskom na tipke Enter na tipkovnici ili odabirom simbola za pretraživanje pored polja za unos.

Atributi pretraživanja


Kako bi se iskoristio potpuni potencijal pretraživanja, koriste se dodatne opcije. Za označavanje atributa po kojima se pretražuje odabire se gumb s nazivom atributa, zatim se unese vrijednost atributa po kojoj se pretražuje, te se ponovno pritisne simbol tražilice za pretraživanje ili tipka Enter na tipkovnici. Opisi svakoga atributa pojavljuju se nakon prijelaza mišem preko polja za unos ili gumba koji označava atribut.

Napredno pretraživanje


Pritiskom na opciju "Koristi napredno pretraživanje" otvara se novi prikaz s više mogućih odabirom atributa za pretraživanje. Ponovnim klikom na isti gumb prikaz se vraća na jednostavno pretraživanje.

Prikazi pozdrava


Nakon pretraživanja korisnik odabire karticu s traženim pozdravom/odzdravom i klikom na nju otvara se njezin detaljniji prikaz. Ponovnim klikom na istu karticu ona se sažme na sažeti prikaz. Na kartici je označeno "INVOKACIJA", "EKSVOKACIJA" ili "INVOKACIJA | EKSVOKACIJA" ovisno o tome po čemu se podario uneseni tekst.

Prilagodbe


Opcije za prilagodbu stranice nalaze se iznad polja za pretraživanje, (opcija za povećanje fonta označena simbolom "+", opcija za smanjenje fonta označene simbolom "-", te opcija "DYX" za prikaz prilagođen osobama s disleksijom.

Izvoz podataka u PDF


Klikom na gumb "Izvezi u PDF" svi rezultati pretraživanja s odabranim atributima koji su prikazani na zaslonu pohranjuju se u zasebnu PDF datoteku na računalu korisnika.

Atributi situacija


@sudionik1 ‒ prvi sudionik (osoba koja pokreće komunikaciju, ne nužno osoba koja potiče prestanak komunikacije)
@sudionik2 ‒ drugi sudionik
@situacijski_kontekst ‒ situacija u kojoj se komunikacija odvija (npr. razgovor u trgovini, susret prijatelja pred fakultetom, razgovor s profesoricom na hodniku…)
@prostor ‒ lokacija na kojoj se komunikacija odvija (npr. Zagreb: Filozofski fakultet, Split: Riva, Rijeka: Korzo, Osijek: u blizini Tvrđe, Magić Mala: ispred vatrogasnoga doma…)
@vrijeme ‒ vrijeme odvijanja komunikacije (npr. prije podne, poslije podne, večer…)
@opis_ipv ‒ atribut za opisivanje verbalnoga invokacijskog pozdrava
@opis_ipv_ostalo ‒ atribut za opisivanje verbalnoga invokacijskog pozdrava (upisivanje teksta, unosimo AKO željeni opis nije među ponuđenim opisima u @opis_ipv)
@emocija_ipv ‒ emocija koju sudionik komunikacije osjeća tijekom pozdrava
@opis_ipn ‒ atribut za opisivanje neverbalnoga invokacijskog pozdrava
@opis_ipn_ostalo ‒ atribut za opisivanje neverbalnoga invokacijskog pozdrava (upisivanje teksta, unosimo AKO željeni opis nije među ponuđenim opisima u @opis_ipn)
@emocija_ipn ‒ emocija koju sudionik komunikacije osjeća tijekom pozdrava
@opis_iov ‒ atribut za opisivanje verbalnoga invokacijskog odzdrava
@opis_iov_ostalo ‒ atribut za opisivanje verbalnoga invokacijskog odzdrava (upisivanje teksta, unosimo AKO željeni opis nije među ponuđenim opisima u @opis_iov)
@emocija_iov ‒ emocija koju sudionik komunikacije osjeća tijekom odzdrava
@opis_ion ‒ atribut za opisivanje neverbalnoga invokacijskog odzdrava
@opis_ion_ostalo ‒ atribut za opisivanje neverbalnoga invokacijskog odzdrava (upisivanje teksta, unosimo AKO željeni opis nije među ponuđenim opisima u @opis_ion)
@emocija_ion ‒ emocija koju sudionik komunikacije osjeća tijekom odzdrava
@opis_epv ‒ atribut za opisivanje verbalnoga eksvokacijskog pozdrava
@opis_epv_ostalo ‒ atribut za opisivanje verbalnoga eksvokacijskog pozdrava (upisivanje teksta, unosimo AKO željeni opis nije među ponuđenim opisima u @opis_epv)
@emocija_epv ‒ emocija koju sudionik komunikacije osjeća tijekom pozdrava
@opis_epn ‒ atribut za opisivanje neverbalnoga eksvokacijskog pozdrava
@opis_epn_ostalo ‒ atribut za opisivanje neverbalnoga eksvokacijskog pozdrava (upisivanje teksta, unosimo AKO željeni opis nije među ponuđenim opisima u @opis_epn)
@emocija_epn ‒ emocija koju sudionik komunikacije osjeća tijekom pozdrava
@opis_eov ‒ atribut za opisivanje verbalnoga eksvokacijskog odzdrava
@opis_eov_ostalo ‒ atribut za opisivanje verbalnoga eksvokacijskog odzdrava (upisivanje teksta, unosimo AKO željeni opis nije među ponuđenim opisima u @opis_eov)
@emocija_eov ‒ emocija koju sudionik komunikacije osjeća tijekom odzdrava
@opis_eon ‒ atribut za opisivanje neverbalnoga eksvokacijskog odzdrava
@opis_eon_ostalo ‒ atribut za opisivanje neverbalnoga eksvokacijskog odzdrava (upisivanje teksta, unosimo AKO željeni opis nije među ponuđenim opisima u @opis_eon)
@emocija_eon ‒ emocija koju sudionik komunikacije osjeća tijekom pozdrava